הדרוזים.

  • מחבר:

הדת הדרוזית התפצלה מהאיסלם השיעי במאה ה-11. האמונה הדרוזית החלה ככת שהתפצלה מהאיסלם אך עד מהרה החלו הדרוזים להיות נרדפים על ידי המצרים והם ברחו ממצרים והתפזרו במזרח התיכון – בעיקר בצפון ארץ ישראל,בסוריה ובלבנון.

בשל הצורך להגן על עצמם כל הישובים הדרוזים נמצאים במקומות גבוהים מה שמאפשר להם להתגונן בפני אויבים פוטנציאלים.

ההתישבות במקומות גבוהים ומבודדים הפכו את הדרוזים לעובדי אדמה. הדרוזים בישראל תמכו בהקמת המדינה ומאז הם מקימים עימה ברית דמים שבמסגרתה,למרות קרבתם לאיסלם,הם משרתים בצה"ל ורואים בכך חובה מוסרית בלתי נפרדת מהחיים שלהם בארץ.

בישראל הדת הדרוזית מוכרת כדת בפני עצמה וחופש הפולחן הוא מלא ובלתי מסוייג. הדרוזים הם בעלי אזרחות ישראלית מלאה הכוללת זכות הצבעה ויצוג בכנסת והם רואים עצמם כבני הלאום הישראלי ברם,בשל השונויים שנערכו בחוק יסוד ישראל – מדינת הלאום היהודי נפרעה תהום בין החברה הדרוזית לזו הישראלית ונתגלו בקיעים בקשר בין שני העדות והשיוויון שחשו בני העדה כאזרחים ישראלים.

כסרא-סמיע.

כסרא וסמיע הם שני כפרים דרוזים בגליל. במהלך מלחמת העצמאות הצטרפו שני הכפרים למדינת ישראל והכריזו על נאמנותם ותושבותם במדינה.

עד 1964 איש לא שמע על שני הכפרים האלה ותושביהם היו מנותקים,פיזית,משאר הישובים במדינה ועסקו,בעיקר,בגידול טבק למחייתם. בשנה זו 1964,פרצה מגיפת חצבת חריפה בשני הכפרים ובשל דרכי הגישה הקשות לכפר נתקל הכוח הרפואי שביקש להגיע לכפר בקשיי הגעה שגרמו לאובדן חיים.

בעקבות האירוע הזה סללה המדינה כביש גישה לשני כפרים,בתחילה היה זה כבישצר וקשה לשימוש אך בהמשך הורחב ונכבש במצע זפת כנדרש.

לגלרית התמונות.

חיבור הכפרים לשאר הארץ גרם להתפתחות טכנולוגית והכפרים חוברו לרשת החשמל,המים והטלפון הארצית. אף על פי שפניהן של הכפרים חוברו לצויליזציה שני הכפרים התנהלו ללא שלטון מוניציפאלי עד ל 1968 אז הוקמה מועצה אזורית מרכז הגליל ושני הכפרים שויכו אליה.

עד 1990 שני הכפרים היו חלק מהמועצה המקומית מרכז הגליל אך יצוגם במועצה היה לוקה בחסר וצרכיהם כאוכלוסיה לא יהודית נתקלו בקשיים. ב 1990 פורקה המועצה המקומית מרכז הגליל ושני הכפרים התאחדו תחת ממשל מוניציפאלי אחד והיום שני הכפים מנוהלים תחת המועצה המקומית כסרא-סמיע.

בכפר סמיע נמצא גן סלעים טבעי שהוכשר לביקור על ידי המועצה המקומית בסיוע של מדינת ישראל – ומהביקור בסמיע וגן הסלעים באו התמונות הבאות.

לגלרית התמונות.

מנחם.