עין בוקק 2018

  • מחבר:

כל שנה,בשבת הראשונה שאחרי החגים/שמחת תורה,אנחנו פוקדים את עין בוקק.

השנה,השקמנו קום ופקדנו את הואדי בשעת בוקר מוקדמת. עם כניסתינו לערוץ התמלאנו פליאה:הערוץ יבש.

במעלה הערוץ החלו המים להופיע,ולזרום אבל בריא שמדובר בפחות ממחצית כמות המים שראינו בשנים הקודמות.

כששמנו פעמינו ממפל בוקק מזרחה,חזרה לים המלח,החל הטבע להתעורר. דבוקת טריסטמית הופיעו והרשו לנו לצלמן בנחת,צרעה,לא מזוהה,נחתה על אחד הסלעים והציגה עצמה לעין המצלמה והיעלים,אם ובתה ואחר כך זכר שנראה מאוד מתעניין באם יעל,הרשו לנו לחדור לחייהן ולצלמם.

אל הגלריה