רמות השבים.

  • מחבר:

ב- 19 נובמבר 1933 מוקמת רמות השבים. גרעין המתישבים מגיע מגרמניה וצביונו שונה משאר גרעיני העליה של העליה החמישית. מייסדי רמות השבים היו בעלי מקצועות חופשיים,עורכי דין רופאים מהנדסים וכו’,ורק חקלאי – אחד. המייסדים לא היו חלק מתפיסת העול הסוציאליסטית עוד מאפיין השנה משאר מאפייני גרעיני ההתיישבות של העליה החמישית.

כיום רמות השבים מתנהלת תחת ועד מקומי וכפופה מוניציפלית למועצה המקומית דרום השרון. בתוך הישוב מצובים שלטים,רבים,המציינים את תודות הישוב כולל מיצג בפורמט מוזאון פתוח ובו פרטים מתולדות הישוב – שווה צפייה.

בשבת בבוקר ביקרנו ברחובות הראשיים של רמות השבים,את תחילת הביקור ציינו במבנה נטוש שבגבול הצפוני של הישוב עם כביש 531 והתמונות,שפה,הם מגרפיטי שבמבנה הנטוש.

לגלרית התמונות.

מנחם.