שלדג לבן החזה.

  • מחבר:

השלדג הוא עוף ממשפחת השלדגיים,וכשמו הוא ניזון משליית דגים ממקווי מים,אך לא רק.

השלדג שכיח בכל רחבי ארץ ישראל והוא איננו מצוי בתפוצה המאופיינת במקווי מים. השלדג,בארץ ישראל אך לא רק,ניזון מדגים אך גם מרכיכות,סרטנים,לטאות דו-חיים ומכרסמים קטנים ולכן שכיחותו איננה דווקא ליד מקווי מים.

השלדג הוא עוף טרטוראלי והזכר יחד עם הנקבה מסמנים את הטרטוריה שלהם ומתנהגים בתקיפות ועד לאלימות לזוג שלדגים אחר שמנסה להכנס לטרטוריה שלהם.

בתחומי הטרטוריה,ובדרך כלל ליד מקווה מים אך לא רק,בונה זוג השלדגים קן בצורת תל עפר שלתוכו מטילה הנקבה את ביציה שמופרים על ידי הזכר. כעבור כ -19 יום מתחילות הביצים לבקוע אך לא כולן בבת אחת אלא אחת אחת בזמנה היא וללא סדר הידוע לנו.

לאחר שבקעו האפרוחים זוג בשלדגים עסוק בשמירה עליהם ובהאכלתם.

גוזלי השלדג נשארים בקן 24 ימים שבמהלכם מאכילים אותם הוריהם ברם:השלדג,הזכר והנקבה,אינם ידועים כזוג הורים נאמנים והתופעה של מוות בקן כתוצאה מרעב שכיחה מאוד בקרב גוזלי השלדגים.

כעבור 24 שבועות בקן הגוזלים פורחים ממנו. חלקם ממשיכי,עוד פרק זמן קצר,להיות מואכלים על ידי אחד מבני הזוג וכעבור עוד כמה ימים פורחים מן הקן לגמרי ולעולם לא חוזרים עוד.

אחד השלדגים מצא את אזור הקינון שלו במי הים לרגלות מצוקי גדור והינה הוא,כפי שנתפס בעין העדשה:

לגלרית התמונות.

מנחם