איריס הסרגל – קרן הכרמל וחורשת הארבעים.

  • מחבר:

משפחת האיריסים קיבלה את שמה מאלת הקשת בענן והשליחים האולימפיים מהמיתולוגיה היוונית. שם האלה נכתב IRIS והתכתיב העברי הוא איריס. משכך נכון לכנות את משפחת האיריסים כאיריס הסרגל או איריס הארגמן וכו וגו’.

אין לדעת מדוע השתרשה ההגייה אירוס ברם:באין הכרעה של האקדמיה ללשון עברי בקשר לשמו העברי של האיריס אז גם ההגייה כאירוס נכונה. במקומנו נשתמש בהגייה של התרגום לעברית של שם האלה היוונית קרי:איריס.

משפחת האיריסים כוללת כ 200 מינים,מתוכם בארץ ישראל ישנם חמישה מינים של איריסים:האיריס,הכרכום,הסייפן,צהרון מצוי והרומוליאה.

איריס הסרגל הוא צמח אנדמי לארץ ישראל ובעיקר,אך לא רק,גדל בקרן הכרמל ובחורשת הארבעים. לאיריס הסרגל איריס תאום איריס הלבנון שהוא:אנדמי ללבנון.

לאיריס הלבנון ולאיריס הסרגל מספר זהה של כרומוזומים ומאחר והרבייה שלהם איננה מינית,כאמור,אין הם מתערבבים זה בזה,אם כי יש לציין מבחינה תורשתית שני הצמחים זהים זה לזה אך שונים,זה מזה,באזורי המחייה שלהם.

איריס הסרגל התגלה לראשונה ב 1883 בהר הכרמל,על ידי פקרדוני קלוסט ורטן,רופא מסיונר מנצרת שגם נתן לו את שמו,איריס הסרגל על שם עלי הכותרת הישרים של הצמח.

איריס הסרגל פורח בחודשים דצמבר ינואר באזור דליה,הר חורשן,קרן הכרמל וחורשת הארבעים. בחודש ינואר פורח האיריס גם בשומרון וברמת יבנאל.

איריס הסרגל הוא צמח מוגן והבתת שלו מוגבל מאוד לאזורים בארץ שצוינו לעיל,בשל הרס בבתי הגידול של איריס הסרגל הוא נמצא בסטאטוס של סכנת הכחדה ברמה של פגיע. סטאטוס זה נובע מהתמעטות של מופעי איריס הסרגל בבתי הגידול שלו בארץ.

סטאטוס סכנת הכחדה פגיע פרושו שעד לסוף המאה הנוכוחית יש סיכוי של עשרה אחוזים שהמין הזה יכחד לחלוטין.

איריס הסרגל הוא צמח קטן קומה ובבית הגידול שעל הכרמל איננו מגודר או מוגן במכשול כלשהו. בבקרכם את הצמח הנפלא הזה אנא שימו לב למדרך רגלכם על מנת שלא לדרוס את האיריסים ולפגוע ביכולת ההתרבות שלהם – תודה.

את איריס הסרגל צילמתי בבית הגידול שלו שבקרן הכרמל וחורשת הארבעים – והתמונות,הן כאן לפניכם:

לגלרית התמונות.

מנחם.