בעלי חיים מבוייתים.

  • מחבר:

חוף הים של פארק גדור זימן לנו מפגש עם כמה מבעלי החיים שבוייתו על ידי האדם. אף כי בוייתו,זה לא מכבר,אין בעלי החיים האלה חשים בנכחותה של המצלמה ברם:עין העדשה הצליחה לקלוט אותם ברגעיהם המענינים מלאי האומר.

והתמונות,הרי הן כאן:

גלרית התמונות.

מנחם.