דאה שחורת הכנף.

  • מחבר:

הדאה שחורת הכנף היא עוף דורס קטן מימדים שצד את טרפו באותה השיטה האופינית למשפחת הניצים.

בעבר הדאה שחורת הכנף היתה ציפור חולפת בישראל ונחשבה לעוף די נדיר בנוף ציפורי הטרף הארץ ישראלי.

מסיבות לא ברורות בכמה עשורים אחרונים הדאה שחורת הכנף החלה לכנן בארץ,בתחילה באזור אגמון החולה ובהמשך התפשטה לכל הארץ ועכשיו היא עוף דורס קבוע של ארץ ישראל.

הדאה שחורת הכנף חיה בשולי החורש וצדה את טרפה מן החי בחורש הארץ הישראלי.

בשבת בבוקר דאה שחורת כנף אחת הפליאה את כישורי הציד שלה מול עדשת המצלמה שלי בשביל יער חורשים שבתחומי הישוב נירית והינה תמונותיה כפי שנתפסו בעין העדשה.

לגלרית התמונות.

מנחם.