הבאגי,אני ובית המשאבות.

  • מחבר:

בתחילת המאה הקודמת אזור הירקון היה מוקף בפרדסים ובשדות חקלאיים עם גדולים אחרים. עוד לפני ההתישבות היהודית באזור,ערביי האזור בנו מבני אבן בסמוך לשפת הירקון,התקינו בהם משאבות מים,שהונעו בדיזל,ובאמצעותן שאבו ממי הירקון שהוזרמו למערכות ההשקיה בשדות ובפרדסים,שבתורן השקו את היבולים.

עם בוא ההתישבות היהודית חלק מבתי המשאבות המשיכו לפעול וחלק פסקו ושימשו לשימושים משניים ובניהם מחסנים ו/או מגורים בזמן הקציר והקטיף על מנת למנוע גניבות והצתות.

לאורך הירקון נמצאים מספר בתי משאבה שכאלה,את זה שבסמוך למועצה המקומית דרום השרון פקנו,הבאגי ואני,והינה כמה מהצילומים שנלקחו במקום.

לגלרית התמונות.

מנחם.