הבאגי ואני,שפת הירקון בסמוך למועצה המקומית דרום השרון.

  • מחבר:

הירקון,מראש העין ועד לאזור שבע תחנות,הוא מוביל מים שהם מי שתיה. מקור מי השתייה הוא בחוק שמחייב את מקורות להזרים לירקון מים ממעינות ראש העין בכמות שתספיק לקיים את החי והצומח הרצנטים והמיוחדים לבית הגדול של הירקון. במהלכו מערבה,מעינות ראש העין לים,מקבל הירקון מים מטוהרים ממתקן הטיהור של הוד השרון,גם זה:במטרה לשמר את החי והצומח הרצנטים לירקון.

בביקור של שפת הירקון בחצר האחורית של המועצה המקומית דרום השרון,איפה שמי עינות ראש העין זורמים בטבעיות השמורה עם ימיו כקדם של הנהר הזה – צילמתי כמה מהתמונות האלה.

לגלרית התמונות.

מנחם.