עגור.

  • מחבר:

עוף ממשפחת העגורים שנוהג לחלוף מעל לישראל בחורף,בדרכו לאפריקה וגם נוהג להישאר לחורף בארץ בכלל ובעיקר באגמון החולה.

באגמון החולה חורפים העגור האפור ועגור החן שני מינים שמקורם באירופה בעיקר במרכזה ובצפונה.

העגורים מקננים,בארצות מוצאם,בסמוך למקווי מים ביצתיים וניזונים מנבטים,ירקות בעלי חיים קטנים ובארץ עיקר תזונתם מגיע מבוטנים ותירס.

לאחר כמה שנים שבהם העגורים גרמו לנזקים כבדים לחקלאי צפון הארץ,ובעיקר אלה שאדמותיהם נושקות לאגמון החולה,הקרן הקיימת לישראל,חברת לופטהנזה (שהעגור הוא סימלה המסחרי) חקלאי האזור ואזרחי ישראל (באמצעות המיסים שלהם) נערך כל שנה,עם הגעת העגורים לאגמון החולה,מבצע האכלה שבו מפזרים בשדות הסמוכים לאגמון בוטנים ותירס שאותו אוכלים העגורים החורפים באגמון וגם אלה העוברים דרכו לעבר אפריקה.

העגורים מגיעים לישראל בסביבות אוקטובר,נדידת החורף,ועוזבים אותה בסביבות מרס כשבאגמון חורפים כמה עשרות אלפי פרטים.

את העגורים הניזונים באגמון החולה צילמתי בחג סוכות 2019 והתמונות – הרי הן כאן:

אל הגלריה.

מנחם..