אמת המים של קיסריה.

  • מחבר:

ראשיתה של קיסריה הוא במגדל סטראטון ומתוארך לסוף התקופה הפרסית. במגדל סטראטון היה נמל ששימש את הפניקים ונשלט על ידי מושל דור. מגדל סטראטון נמצא צפונית לעיר הרומית שהיא גן לאומי קיסריה.

בשלהי התקופה הפניקית השימוש במגדל סטראטון מפסיק מסיבה לא ידעה והאתר ננטש.

ב-25 לפנה"ס מחליט הורדוס לבנות עיר נמל רומית דרומית למגדל סטראטון,במיקומו של הגן הלאומי קיסריה. הבנייה אורכת כ-12 שנים ובשנת 13 לפנה"ס נחנכת העיר והנמל שלה משמש כנמלה הימי הראשי של פרובינציה יאודיאה בראשות הורדוס.

כדי שהעיר תתקיים בונה הורדוס אקוודוקט שמוביל מים ממעינות שוני,ליד בנימינה,לעיר. האקוודוקט הזה פועל מראשית העיר ועד לתקופה הביזנטית,אולם פעילותו רצופה בתקלות ובעיות שעיקרן קשור באי יציבות הקרקע באזור כביש 2 של היום והאקוודוקט סבל משקיעות ושברים והעיר סבלה מאספקה לא סדירה של מים,לא סדירה בסטנדרטים,המאוד גבוהים,של האימפריה הרומית.

באחד מאירועי השקיע של האקוודוקט גויס הליגון העשירי,שחנה אז בסוריה,על מנת לשקם את האקוודוקט ואסטלה על כך,ניתן למצוא בכניסה למושב בית חנניה.

בתקופה הביזנטית חיברו לאמת המים הגבוהה,של הורדוס,אמה נמוכה יתר שהובילה מים מנחל התנינים,ליד מושב בית חנניה,ובסמוך לכניסה לעיר האמה הנמוכה חוברה לגבוהה שהזינה את העיר במי שתייה.

בתום התקופה הביזנטית חדלות האמה הגבוה והנמוכה לפעול בשל תחזוקה לקויה ושחיקה גבוהה ובתקופה הערבית שליטה האחרונים של העיר,מי העיר מסופקים מבורות אגירה וממי הנגר העילי.

בשבת בבוקר ביקרנו בחוף אמת המים שבו נמצאות האמה הגבוהה,של הורדוס,והנמוכה,מהתקופה הביזנטית,זו לצד זו והתמונות מהביקור,כאן לפניכם.

לגלרית התמונות.

ובסרטון:

חוף אמת המים בקיסריה.

מנחם.